Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.


29 marca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

prezydent_RPW dniu 29 marca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kolejne dwie ustawy, które zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pierwsza z nich dotyczy procesu karnego (ale również wprowadza zmiany w treści kary ograniczenia wolności), a druga funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

Celem ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw było m.in. wyeliminowanie możliwości orzekania obowiązków, o których mowa w art. 72 k.k., jako samodzielnej treści kary ograniczenia wolności. Ustawa ta poszerza również kompetencje referendarzy sądowych, do których będą należały wszystkie czynności o charakterze nieorzeczniczym, porządkowym i technicznym. Referendarze będą podejmować decyzje dotyczące wykonania kary grzywny, niektóre decyzje dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności (np. odroczenie kary), decyzje w sprawie ustanowienia obrońcy dla skazanego. Ustawa wyszczególnia sprawy, które będą wyłączone z ich kompetencji.

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy przywraca natomiast stosowanie dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie ograniczenia wolności. Zgodnie z tą ustawą SDE będzie wykonywany w formie dozoru stacjonarnego, zbliżeniowego oraz mobilnego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Informacje dotyczące podpisanych ustaw dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – tutaj.

* * * * *