Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego.


29 marca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

monitoring_sadownictwa

Stowarzyszenie Pro Collegio przeprowadziło monitoring funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego w 10 wybranych samorządach zawodów zaufania publicznego. Monitoringiem objęto między innymi zawód kuratora sądowego. Działania stowarzyszenia polegały na analizie prawnej, zbadaniu dostępności materiałów związanych z sądownictwem dyscyplinarnym, wystąpieniem do poszczególnych organów samorządów zawodowych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań i publikowanych orzeczeń, a także na badaniu akt.

Następnie sformułowane zostały propozycje zmian dotyczących sądownictwa dyscyplinarnego, skierowane zarówno do organów ustawodawczych, jak i samorządów zawodowych. Autorzy raportu postulują między innymi ograniczenie sądów dyscyplinarnych tam, gdzie są one zbyt zdecentralizowane (np. w zawodach pielęgniarki, kuratora sądowego i weterynarza), a także wnoszą o wpisanie kar pieniężnych do katalogu kar tych zawodów, gdzie ich nie ma (np. architekt, aptekarz, kurator sądowy).

Stowarzyszenie Pro Collegio powstało na przełomie 2007 i 2008 roku z inicjatywy grupy studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego realizowany był w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z raportem można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia – tutaj.

* * * * *