Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy


24 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

prezydentW dniu 23 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedną z nich jest Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa dotyczy postulowanej od lat zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegającej na wprowadzeniu zakazu zabierania dzieci wyłącznie ze względu na biedę w rodzinie. Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości mający na celu poprawę sytuacji polskich rodzin. Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, mającymi na celu likwidację patologii, które powodują utratę zaufania polskich rodzin do państwa.

Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj

* * * * *