„Za zasługi dla ochrony praw człowieka” – odznaka honorowa dla śp. Agnieszki Bartkowiak, kuratorki rodzinnej Sądu Rejonowego w Koninie


23 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Agnieszka BartkowiakW dniu 21 marca w gmachu Sądu Rejonowego w Koninie odbyła się uroczystość nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” dla śp. Agnieszki Bartkowiak, kuratorki rodzinnej Sądu Rejonowego w Koninie.

Z rąk rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara odznakę, dla zmarłej w 2014 r. kuratorki odebrała jej córka Kinga Bartkowiak.

Wręczając odznaczenie Adam Bodnar podkreślił ogromne zasługi Zmarłej. Mówił też o tym, jak wielką wagę ma praca wszystkich kuratorów rodzinnych (jest ich w Polsce ok. 2000). – To bardzo trudna praca, wymagająca ogromnego zaangażowania emocjonalnego. Ale dzięki poświęceniu kuratorów i ich zaangażowaniu nasz system prawny może mieć ludzką twarz, a państwo pokazuje, że możliwy jest dialog i współpraca, a dzięki temu – przywracanie ludzi w kryzysie społeczeństwu.

– Działania kuratorów rodzinnych widzę w kategoriach praw człowieka – powiedział też Adam Bodnar. – Pani Agnieszka Bartkowiak dobrze zasłużyła się prawom człowieka.

Szersza relacja z wydarzenia tutaj

* * * * *