Projekt „nowego” Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych


21 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Untitled 1Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w dniu dzisiejszym projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Po 3 latach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych Ministerstwo uzasadnia potrzebę wydania rozporządzenia zmianami w przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, do jakich doszło w roku ubiegłym. Ponadto projektowane rozporządzenie uwzględnia także zmiany k.k. zawarte w uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2016 r. ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie uchylenia pkt 3 w art. 34 § 1a k.k. zmiany treści § 3 w art. 34 k.k. oraz zmian w k.k.w.

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

 

* * * * *