Zmiany w kodeksach karnych…


18 marca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

posiedzenie_marzec2016W dniu 15 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego rozpatrywano ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 218) oraz ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207). W posiedzeniu tym czynny udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w osobach przewodniczącego Henryka Pawlaczyka oraz delegatów Tomasza Krzymińskiego (okręg białostocki) i Waldemara Salińskiego (okręg elbląski), z wypowiedziami których można zapoznać się na stronie Senatu RP – tutaj. Wystąpienia przedstawicieli KRK zaczynają się kolejno o godzinie 18:31, o godz. 19:40 i o godz. 21:20 retransmisji posiedzenia.

Ostatecznie poprawki proponowane przez KRK nie zostały przejęte i zgłoszone pod obrady Komisji i w dniu 17 marca Senat przyjął obie ustawy nowelizujące bez poprawek.

O niektórych zmianach, jakie wprowadzają obie nowelizacje, informowaliśmy szerzej w komunikacie z 13 marca – tutaj.

 

* * * * *