II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Cieszynie.


16 marca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konfcieszynWspółczesne tendencje w resocjalizacji, to tytuł 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej, planowanej w terminie 9-10 maja br. w cieszyńskim Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja organizowana jest przez Zakład Pedagogiki Specjalnej i Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań- Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie we współpracy z uczelniami z Polski i zagranicy, a także instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami zajmującymi się problematyką resocjalizacji.

Głównym celem Konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia znajdują się w informacji przygotowanej przez organizatorów, którą udostępniamy poniżej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 4 kwietnia z wykorzystaniem również udostępnionej poniżej karty zgłoszeniowej.

Konferencja w Cieszynie – informacja organizatorów

Karta zgłoszenia

W drugim dniu Konferencji organizatorzy zaplanowali część warsztatową o tematyce, jak w załączonej informacji z jednoczesnym zastrzeżeniem, że tematyka warsztatów może ulec niewielkiej zmianie.

Konferencja – tematyka warsztatów

* * * * *