INFORMATOR DLA PROFESJONALISTÓW.


5 marca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W 2015 r. minęło dziesięć lat od uchwalenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015 r. poz. 1390). Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli służb zajmujących się tą problematyką opracowali:

Informator dla Profesjonalistów
Wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
.

* * * * *