Kurator rodzinny – więcej niż bierny obserwator.


18 lutego 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

thE8MG0N0M Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak w dniu 18 lutego br. wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zwiększenia roli kuratora uczestniczącego w kontaktach dziecka z rodzicem. Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że kurator nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, ale powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. W wystąpieniu tym nadto wskazano na brak w polskim systemie prawnym przepisów regulujących kontakty dziecka z rodzicem w obecności kuratora na poziomie ustawy, albowiem kompetencje kuratorów w tej materii określone są aktem podustawowym, jakim jest rozporządzenie.

Komunikat o pisemnym wystąpieniu  do Ministra Sprawiedliwości wraz z pełnym jego tekstem znajduje się na stronie Rzecznika Praw Dziecka- tutaj.

* * * * *