Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy


11 lutego 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

dzieckoW dniu 11 lutego 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowaną większością głosów (za głosowało 409 posłów, przeciw – 2, wstrzymało się 25 posłów)  uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polegające na wprowadzeniu zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości: Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości mający na celu poprawę sytuacji polskich rodzin. Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, mającymi na celu likwidację patologii, które powodują utratę zaufania polskich rodzin do państwa.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

* * * * *