Zespół Ekspertów ds. Alimentów.


10 lutego 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

alimentyRPOUtworzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów, to wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. W skład Zespołu weszli adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, świata nauki i środowiska penitencjarnego.

Pierwsze spotkanie powołanego Zespołu Ekspertów miało miejsce 9 lipca br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a jego uczestnicy rozmawiali m.in. o głównych zadaniach Zespołu, do których należą: zmniejszenie przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów oraz ukrywanie dochodów i wypracowanie propozycji działań prowadzących do zmian systemowych.

Po więcej informacji na temat samego spotkania Zespołu Ekspertów, jak i poruszanej problematyki zapraszamy na strony Rzecznika Praw Obywatelskich (tutaj) oraz Rzecznika Praw Dziecka (tutaj), gdzie również udostępniono komplet wystąpień RPO i RPD w sprawie alimentów.

Prezentacja – Zespół Ekspertów ds. Alimentów

 

 

Wykorzystane w materiale zdjęcie z pierwszego spotkania Zespołu Ekspertów ds. Alimentów pochodzi ze strony RPO.

* * * * *