POCZTA POLSKA WRACA DO SĄDÓW


29 lutego 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Od 1 marca br. obsługą korespondencji sądowej ponownie zajmować się będzie Poczta Polska, która wygrała przetarg na obsługę polskich sądów przez najbliższe trzy lata i zastąpiła na tym polu dotychczasowego doręczyciela – spółkę InPost.

Poczta Polska szacuje, że w ciągu trzech lat obowiązywania kontraktu dostarczy m.in. ponad 170 mln listów poleconych nadanych przez sądy. Już od początku marca w obrębie 76% kodów adresowych na terenie Polski doręczanie przesyłek sądowych będzie odbywało się z wykorzystaniem tabletów i dedykowanej aplikacji „Mobilny Listonosz”. Aplikacja jest przystosowana do wymogów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Do końca sierpnia, zgodnie ze specyfikacją przetargową Poczta zapewni usługę EPO na obszarze 100% kodów adresowych.

Informacja ze strony operatora tutaj.

* * * * *

Skrojeni (nie) na miarę – konferencja w Krakowie.


23 lutego 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

plakat_konferencja_skrojeniKrakowski Instytut Rozwoju Edukacji jest współorganizatorem konferencji „Skrojeni (nie) na miarę – praca z uczniem trudnym wychowawczo oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym w ujęciu opieki systemowej„, która odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. w Auli Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1. Konferencja adresowana jest między innymi do kuratorów sądowych.

Więcej informacji na temat samej Konferencji, jej programu oraz zasad elektornicznej rejestracji uczestnicwa można znaleźć na stronie organizatora konferencji: tutaj.

* * * * *

Ośrodki kuratorskie- prośba o wypełnienie ankiet.


18 lutego 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ankiety_osrodkiPrezydium Krajowej Rady Kuratorów podjęło współpracę z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” w sprawie przeprowadzenia badań dotyczących ośrodków kuratorskich. Jest to naturalna kontynuacja działań Krajowej Rady Kuratorów zmierzających do wzmocnienia tego środka wychowawczego, który jeszcze w części okręgów sądowych w ogóle nie może być wykorzystywany (najczęściej tam, gdzie wcześniej funkcjonujące ośrodki kuratorskie zostały zlikwidowane). Ważne jest, aby opracowane ankiety wypełnione zostały wyłącznie przez osoby dla których są dedykowane, a zatem kuratorów sądowych będących kierownikami lub wychowawcami w ośrodkach. Z kolei hasła do ankiet elektronicznych zostaną przekazane przez Kuratorów Okręgowych i Delegatów do KRK, aby uniknąć zafałszowania danych i nie narażać się na działania osób trzecich.

W imieniu Prezydium KRK, jak i Zarządu Fundacji „Probare” prosimy o możliwie najszerszy odzew na apel o ich wypełnienie.

Wspólny apel KRK i Fundacji „Probare” ws. badania nt. ośrodków kuratorskich.

-> Ankieta 1
-> Ankieta 2

* * * * *

Kurator rodzinny – więcej niż bierny obserwator.


18 lutego 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

thE8MG0N0M Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak w dniu 18 lutego br. wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zwiększenia roli kuratora uczestniczącego w kontaktach dziecka z rodzicem. Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że kurator nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, ale powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. W wystąpieniu tym nadto wskazano na brak w polskim systemie prawnym przepisów regulujących kontakty dziecka z rodzicem w obecności kuratora na poziomie ustawy, albowiem kompetencje kuratorów w tej materii określone są aktem podustawowym, jakim jest rozporządzenie.

Komunikat o pisemnym wystąpieniu  do Ministra Sprawiedliwości wraz z pełnym jego tekstem znajduje się na stronie Rzecznika Praw Dziecka- tutaj.

* * * * *

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


13 lutego 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

pokrzywdzeni2016W Polsce, jak co roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach od 22 lutego do 27 lutego każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych i otrzymać poradę prawną. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać również pomoc psychologiczną.

więcej

* * * * *

Następna strona »