Dr Łukasz Kwadrans w Brukseli po Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.


4 stycznia 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

lukasz-kwadrans14 października 2015 roku w Brukseli odbyła się uroczystość dla laureatów przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wyróżnienie otrzymują osoby i organizacje, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej współpracy i wzajemnego zrozumienia między obywatelami państw członkowskich. Jury pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej PE Sylvie Guillaume postanowiło nagrodzić 47 laureatów z 26 państw członkowskich, w tym 2 fundacje z Polski: Oswoić Los oraz Fundację Integracji Społecznej „Prom”. W imieniu tej ostatniej fundacji nagrodę odebrał dr Łukasz Kwadrans, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Świdnicy i delegat do Krajowej Rady Kuratorów.

Fundacja Integracji Społecznej „Prom” znana jest między innymi z kampanii społecznej „Jedni z wielu”, realizującej trzy cele: poprawienie wizerunku społeczności romskiej wśród obywateli Polski, wzrost wiedzy o tej społeczności oraz zniwelowanie krzywdzących stereotypów, rodzących się z niewiedzy. Przeprowadzone po niej badania ankietowe wykazały, że negatywny stereotyp Roma udało się zmniejszyć o 30 proc. Sukcesem akcji była nie tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także stworzenie wirtualnej encyklopedii o społeczności romskiej (www.romopedia.pl), w opracowaniu której uczestniczył m.in. dr Łukasz Kwadrans.

Po więcej szczegółów odsyłamy do strony Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (tutaj). Udostępniamy również link do wywiadu z Łukaszem Kwadransem (tutaj) przeprowadzony po zakończeniu  kampanii społecznej „Jedni z wielu”.

* * * * *