W Serocku i Słupsku dyskutowali o przemocy w rodzinie.


18 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

„Przemoc w rodzinie”, to tematyka, którą zajmowali się uczestnicy dwóch ogólnopolskich konferencji zorganizowanych w listopadzie i grudniu br. Pierwsza z nich odbyła się w dniu 26 listopada w Słupsku, natomiast druga miała miejsce w Jachrance k. Serocka w dniach 14-15 grudnia w Windsor Hotel & Conference Center.

jachranka_Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji pn. 10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- historia, doświadczenia, wyzwania. W Konferencji udział wzięła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, która w swoim wystąpieniu podkreślała, że przemoc jest przestępstwem i nie ma na nią przyzwolenia. Z kolei biorący również udział w konferencji Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Michał Lewoc w swoim wystąpieniu wskazał m.in. na bardzo dużą istotność pracy kuratora sądowego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podkreślając przy tym, że nie ma niczego trudniejszego niż praca z osobą stosującą przemoc.

Jedną z uczestniczek konferencji była zawodowa kuratorka specjalistka z Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i Koordynatorka Filii Stowarzyszenia AKCEPTACJA w Zielonej Górze- Alicja Czeszyk, która w drugim dniu wygłosiła prelekcję pt. „Inni” w rodzinie – przemoc motywowana uprzedzeniami.

alicja_czeszyk xlat_konfer-2 xlat_serock

Z okazji jubileuszu uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wiceminister Elżbieta Bojanowska wręczyła dyplomy Członkom Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którzy brali udział w pracach Zespołu w I i II kadencji.

Program Ogólnopolskiej Konferencji w Jachrance.

____________________________________________________________

slupsk_konfZ kolei w dniu 26 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych AP, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, miasto Słupsk, Sąd Okręgowy w Słupsku, w partnerstwie z Krajową Radą Kuratorów, Fundacją Probare, Pomorskim Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych i we współpracy ze studenckimi kołami naukowymi: Kołem Nauk Społecznych Nemesis i Kołem Naukowym Socjologii Progressum. Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Słupsk Robert Biedroń, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Ziniewicz, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dr hab. Roman Drozd, Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

slupsk1 slupsk2 slupsk3

slupsk5 slupsk4

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji w Słupsku

 

 

Dziękujemy Organizatorom obydwóch konferencji za udostępnienie zdjęć z tych wydarzeń.

* * * * *