Odznaczenia honorowe Rzecznika Praw Obywatelskich dla kuratorów sądowych.


17 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W listopadzie i grudniu br. przyznane zostały odznaczenia honorowe Rzecznika Praw Obywatelskich dla dwóch kuratorów sądowych.

odzn_rpoW dniu 25 listopada zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz wręczył Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” rodzinie zmarłego w lipcu br. Tadeusza Jedynaka. Uroczystość przekazania odznaczenia odbyła się w Sądzie Okręgowym w Słupsku i wzięli w niej udział m.in. Prezydent Słupska Robert Biedroń i Prezes Sądu Okręgowego Dariusz Ziniewicz. Dr Tadeusz Jedynak został odznaczony za zasługi w budowaniu systemu kurateli sądowej w Polsce oraz wykazywaniu się we wszystkich przedsięwzięciach naukowych i zawodowych szczególnym poszanowaniem dla praw oraz wolności obywatelskich i dążeniu do wypracowania wysokich standardów moralnych i etycznych wśród zawodowych kuratorów sądowych. Z pełną fotorelacją z uroczystości nadania odznaczenia można zapoznać się na stronie RPO (tutaj).

odzn_rpo_rewersZ kolei w dniu 16 grudnia Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” z rąk również zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztofa Olkowicza odznaczony został  Jacek Jastrzębski, który w latach 2006-2015 pełnił funkcję kuratora społecznego w zespole kuratorskiej służby sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach karnych. Wyróżnienie zostało przyznane za ogromne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków kuratora społecznego, a w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz pracownicy Biura RPO. Laudację na cześć laureata wygłosiła Wioletta Włodyga- zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Z fotorelacją oraz treścią wygłoszonej laudacji można zapoznać się (tutaj).

 

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka i może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

* * * * *