Wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów w Stałym Komitecie Rady Ministrów.


3 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

rozp_wynagrNastąpił kolejny etap prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Obecnie po uzgodnieniach między- resortowych, projekt już z 23 listopada trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów, z prośbą o umieszczenie go w porządku obrad najbliższego posiedzenie tego pomocniczego organu Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Tok prac nad projektem można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

* * * * *