Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie zmiany ustawy o kuratorach sądowych.


2 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

PGW dniu 5 listopada br. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. O wniosku Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego z powodu poważnych zastrzeżeń do trybu rozpatrywania przez Sejm senackich poprawek do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych informowaliśmy komunikatem z dnia 2 września (tutaj).

Prokurator Generalny w stanowisku z dnia 4 listopada połowicznie poparł zarzuty Prezydenta RP wskazując, iż o ile ustawa z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest już zgodna z art. 121 ust. 3 Konstytucji RP. Postępowanie w sprawie wniosku Prezydenta RP toczy się pod sygn. akt Kp 4/15, a ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się na stronie Trybunału Konstytucyjnego (tutaj).

* * * * *