Lokalnie o przeciwdziałaniu przemocy.


25 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

przemocmonitoring

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Zawiercie” to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Konferencję skierowaną do podmiotów i instytucji biorących udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zawierciu, otworzył wiceprezydent miasta Łukasz Konarski.

Podczas samej konferencji wystąpiło sześciu prelegentów wśród których był Adam Witkowicz,adam_w starszy kurator za- wodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, członek Stowa- rzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy” oraz ubiegłoroczny laureat wyróżnienia „Białej Wstążki” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości.

Wygłosił prelekcję: Bezpieczeństwo i ochrona ofiar przemocy domowej w świetle prawa.Zachęcamy jednocześnie do dzielenia się swoją aktywnością, zapewniając o dostępności naszego portalu dla tego rodzaju informacji.

 

* * * * *