16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.


25 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. W tym roku tematem przewodnim międzynarodowej Kampanii jest hasło: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! W Polsce dodatkowo organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

– rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
– wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
– budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
– zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
– tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę kampanii: www.kampania16dni.pl, a tam między innymi polskie tłumaczenie sformułowanej przez Center for Women’s Global Leadership (CWGL) zapowiedzi tematycznej Kampanii.

* * * * *