Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.


19 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Od 14 lat w dniu 19 listopada obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W Polsce dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych i który na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ustanowił w ubiegłym roku Sejm RP.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, to inicjatywa szwajcarskiej fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women’s World Summit Foundation, WWSF). W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów.

Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci, a głównym celem koalicji jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci. Ten globalny sojusz stara się również zwiększyć świadomość, mobilizować opinię publiczną do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych.

Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

* * * * *