Lokalnie o przeciwdziałaniu przemocy.


25 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

przemocmonitoring

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Zawiercie” to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Konferencję skierowaną do podmiotów i instytucji biorących udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zawierciu, otworzył wiceprezydent miasta Łukasz Konarski.

Podczas samej konferencji wystąpiło sześciu prelegentów wśród których był Adam Witkowicz,adam_w starszy kurator za- wodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, członek Stowa- rzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy” oraz ubiegłoroczny laureat wyróżnienia „Białej Wstążki” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości.

Wygłosił prelekcję: Bezpieczeństwo i ochrona ofiar przemocy domowej w świetle prawa.więcej

* * * * *

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.


25 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

Dzisiaj, 25 listopada ruszyła międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka, co ma symbolicznie podkreślić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. W tym roku tematem przewodnim międzynarodowej Kampanii jest hasło: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! W Polsce dodatkowo organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

więcej

* * * * *

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.


19 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Od 14 lat w dniu 19 listopada obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W Polsce dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych i który na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ustanowił w ubiegłym roku Sejm RP.

więcej

* * * * *

Art. 207 k.k. – monitoring sądów rejonowych w woj. śląskim.


18 listopada 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

przemocmonitoringFundacja Pozytywnych Zmian, która jest organizacją antyprzemocową i strażniczą, i której celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn, przeprowadziła w ostatnim roku monitoring wszystkich 29 sądów rejonowych w woj. śląskim w zakresie rozpraw z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcania się nad osobą najbliższą. Monitoring dotyczył okresu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., a Fundacja przeanalizowała ponad 500 wyroków sądowych i wzięła udział w 29 rozprawach w charakterze publiczności. Poniżej udostępniamy link do informacji na temat samego monitoringu, a tam między innymi sam raport.

Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych

* * * * *