Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Słupsku na temat przemocy w rodzinie.


23 października 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Konferencja Slupsk- logo

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”

pod Honorowym Patronatem:

Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,

Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia,

Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza,

Rektora Akademii Pomorskiej w Slupsku prof. dra hab. Romana Drozda,

dnia 26 listopada 2015 roku

na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku,

ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula główna 414

Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Womens Gobal Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia czyli Dzień Praw Człowieka.

W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:

Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho- socjo- pedagogiczne,

Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,

Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,

Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.

Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com , do dnia 08 listopada 2015 roku oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację- po pozytywnej recenzji.

Numer konta konferencji:

62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504

z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.

Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych adresów e-mailowych.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja Słupsk- karta uczestnictwa

Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie w kolejnym komunikacie po 08 listopada 2015 roku na stronie: www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl

Kontakt:

Paweł Kozłowski

email: koz.pawel@gmail.com

telefon +48 698 675 025

Łukasz Wirkus

email: wirkus.l@gmail.com

telefon +48 602 767 841

Partnerzy wydarzenia:

Konferencja Slupsk- logo partnerzy


Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Iryna Surma (Akademia Pomorska)

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (WSNS Pedagogium)

prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. SWPS Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS)

dr hab. prof. AP Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)

dr Barbara Adamczyk (Akademia Ignatianum w Krakowie)

dr Danuta Apanel (Akademia Pomorska)

dr Anna Babicka – Wirkus (Akademia Pomorska)

dr Paweł Kozłowski (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)

doc. dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)

Komitet Organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Irena Surma (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej)

SSO Dariusz Ziniewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku)

mgr Jolanta Szachnowska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym)

Krzysztof Gierszyński (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku)

dr Anna Babicka – Wirkus

dr Grażyna Durka

dr Paweł Kozłowski

dr Ewa Piotrów

dr Andrzej Piotrowski

dr Łukasz Wirkus

dr Sebastian Zdończyk

 

* * * * *