Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny


16 października 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przy współudziale organów samorządowych powiatu chrzanowskiego zorganizowało w dniu 2 października 2015 roku w Chrzanowie „Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny”. Kongres odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Foto 003Foto 004

W Kongresie uczestniczyło blisko 150 osób, w tym Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, który rozpoczął część merytoryczną Kongresu wykładem inauguracyjnym, Minister Sprawiedliwości- Borys Budka, który otworzył Kongres wraz z Marszałkiem Województwa Markiem Sową, jak również Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny Anna Andrzejewska. Ponadto w Kongresie wzięły udział władze Sądu Okręgowego w Krakowie reprezentowane przez Wiceprezesa SSO Michała Niedźwiedzia, Pani Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie- SSR Grażyna Lipa, sędziowie rodzinni, kuratorzy okręgowi Apelacji Krakowskiej i przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów. Gośćmi  Kongresu byli również  przedstawiciele środowisk naukowych: prof. dr hab. Stanisława Kalus z Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim i dr hab. Izabela Krasiejko z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, władz samorządowych,  Policji i Służby Więziennej.

Foto 002Foto 001'

Uczestnicy kongresu sędziowie rodzinni, asystenci rodziny, kuratorzy rodzinni, koordynatorzy pieczy zastępczej w trakcie kongresu przedstawili swoją charakterystykę pracy w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. W prowadzonych dyskusjach panelowych ujawniono słabe i mocne strony obowiązujących unormowań prawnych dotyczących dziecka i rodziny. Podczas dyskusji zostały wypracowane uwagi i wnioski do zmian w zakresie funkcjonującej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostaną upublicznione i przekazane przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych do Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

* * * * *