Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.


31 października 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

pieniadze-36-310x165Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt z dnia 23 października 2015 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Jednocześnie w dniu 30 października projekt ów został przesłany do uzgodnień międzyresortowych z zakreślonym terminem do zgłoszenia ewentualnych uwag do 6 listopada.

projekt z 23.10.2015. rozporządzenia Rady Ministrów

* * * * *

Najlepsza książka psychologiczna 2015 roku.


28 października 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

najlepszaksiazkaWirkusJest nam niezmiernie miło poinformować, że książka autorstwa dr. Łukasza Wirkusa, pt. Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne, otrzymała największą liczbę głosów czytelników i zdobyła tytuł Najlepszej Książki Psychologicznej 2015 w ramach plebiscytu wortalu Granice.pl. O pojawieniu się tej pozycji na polskim rynku wydawniczym informowaliśmy komunikatem z 8 czerwca br. – tutaj.

Rozstrzygnięcie plebiscytu na Najlepsze Książki Psychologiczne i Poradniki 2015 odbyło się w trakcie Międzynarodowych Targów Książki, w dniach 22-25 października 2015 roku w Krakowie.

Udział w plebiscycie, jak podkreśla Autor zwycięskiej książki, stał się doskonałą okazją do szerszego ukazania problematyki środowiska pracy kuratorów sądowych oraz działalności i misji Kuratorskiej Służby Sądowej w strukturach Wymiaru Sprawiedliwości RP.

więcej

* * * * *

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Słupsku na temat przemocy w rodzinie.


23 października 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Konferencja Slupsk- logo

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”

pod Honorowym Patronatem:

Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,

Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia,

Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza,

Rektora Akademii Pomorskiej w Slupsku prof. dra hab. Romana Drozda,

dnia 26 listopada 2015 roku

na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku,

ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula główna 414

Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Womens Gobal Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia czyli Dzień Praw Człowieka.

W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:

Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho- socjo- pedagogiczne,

Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,

Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,

Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.

Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com , do dnia 08 listopada 2015 roku oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację- po pozytywnej recenzji.

Numer konta konferencji:

62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504

z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.

Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych adresów e-mailowych.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja Słupsk- karta uczestnictwa

Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie w kolejnym komunikacie po 08 listopada 2015 roku na stronie: www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl

Kontakt:

Paweł Kozłowski

email: koz.pawel@gmail.com

telefon +48 698 675 025

Łukasz Wirkus

email: wirkus.l@gmail.com

telefon +48 602 767 841

Partnerzy wydarzenia:

Konferencja Slupsk- logo partnerzy

więcej

* * * * *

Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny


16 października 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przy współudziale organów samorządowych powiatu chrzanowskiego zorganizowało w dniu 2 października 2015 roku w Chrzanowie „Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny”. Kongres odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Foto 003Foto 004

więcej

* * * * *

Zmiany w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


7 października 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafuW Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 1544 ogłoszono w dniu 6 października Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2015 r., zastępując dotychczasowe rozporządzenie z dnia 6 lutego 2014 roku, które traci moc.

* * * * *

Następna strona »