Wniosek do TK ws. ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


2 września 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKZ powodu „poważnych zastrzeżeń” do trybu rozpatrywania przez Sejm senackich poprawek do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, prezydent Andrzej Duda w dniu 27 sierpnia skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją, jak poinformowano na stronie prezydenta.

W uzasadnieniu wniosku prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Wniosek Prezydenta RP został zaewidencjonowany pod sygn. akt Kp 4/15.

Terminy rozpraw przez Trybunał wyznaczane są w zależności od stopnia komplikacji sprawy i ilości czasu niezbędnego do jej przygotowania. Poza wyjątkiem badania konstytucyjności ustawy budżetowej, Trybunał Konstytucyjny nie jest ograniczony ustawowymi terminami rozpatrzenia wpływających do niego spraw.

* * * * *