Relacja z XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.


28 września 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo_sedziowierodzinniZarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w dniach 6-10 września 2015r. zorganizował w Zakopanem XVII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Kongres odbył się pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr. hab. Romana Hausera, a jego hasłem przewodnim było „Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic”.

W Kongresie tym na zaproszenie organizatorów wziął udział także prezes Fundacji PROBARE – Andrzej Martuszewicz, który jako kurator uczestniczył w kongresach od początku istnienia Stowarzyszenia. Zaproszenie do udziału w Kongresie otrzymał również przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk, który z ważnych powodów osobistych nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Poniżej udostępniamy link do relacji z XVII Kongresu sporządzonej przez SSO Ewę Ważny i SSO Katarzynę Wieraszko.

XVII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

* * * * *

Kazimierz Postulski o właściwości sądu karnego wykonawczego.


16 września 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

pip-2
W tegorocznym 9. numerze czasopisma „Prokuratura i Prawo” ukazał się artykuł Kazimierza Postulskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku pt. Zmiany dotyczące właściwości sądu w postępowaniu karnym wykonawczym obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

W artykule tym szczegółowo omówione zostały istotne, a wręcz fundamentalne – jak je określa autor – zmiany właściwości sądu karnego wykonawczego, które powstały wyniku nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r.

Prokuratura i Prawo, nr 9/2015 – artykuł

* * * * *

Wniosek do TK ws. ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


2 września 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKZ powodu „poważnych zastrzeżeń” do trybu rozpatrywania przez Sejm senackich poprawek do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, prezydent Andrzej Duda w dniu 27 sierpnia skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją, jak poinformowano na stronie prezydenta.

W uzasadnieniu wniosku prezydent wskazał, iż analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do przedmiotowej ustawy, wzbudziła poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Wniosek Prezydenta RP został zaewidencjonowany pod sygn. akt Kp 4/15.

Terminy rozpraw przez Trybunał wyznaczane są w zależności od stopnia komplikacji sprawy i ilości czasu niezbędnego do jej przygotowania. Poza wyjątkiem badania konstytucyjności ustawy budżetowej, Trybunał Konstytucyjny nie jest ograniczony ustawowymi terminami rozpatrzenia wpływających do niego spraw.

* * * * *