Przemoc seksualna. Procedura postępowania.


20 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ofiaryprzemocyseksualnejW lipcu wprowadzona została nowa procedura postępowania Policji z osobą (również małoletnią), która doświadczyła przemocy seksualnej. Komendant Główny Policji wydał Wytyczne nr 1 w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowych i śledczych przez policjantów. Procedura opracowana przez fundację Feminoteka we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, poddana została procesowi szczegółowych konsultacji z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, w tym również Policji i Prokuratury Generalnej, oraz ekspertów reprezentujących sektor społeczny.

Po więcej informacji nt. samej Procedury, odsyłamy na stronę portalu Prawa Ofiar Przemocy Seksualnej, gdzie można zapoznać się m.in. z pełnym tekstem Procedury.

* * * * *