Sejm odrzucił poprawki Senatu.


6 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPPodczas wczorajszego 98. posiedzenia, Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, a dotyczące zasad tworzenia sekretariatów dla zespołów kuratorskiej służby sądowej. Przypomnijmy, że po III czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 34093513), Sejm przyjął m.in. poprawkę zakładającą tworzenie obligatoryjnych sekretariatów dla zespołów kuratorskich niezależnie od liczby kuratorów wchodzących w skład zespołu. Następnie w dniu 09.07. już ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych została skierowana do Senatu (druk nr 976). Senat z kolei po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, podjął uchwałę, wprowadzającą do jej tekstu poprawkę, dotyczącą obligatoryjnych sekretariatów, lecz tylko dla zespołów kuratorskich, w których skład wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów (uchwała Senatu RP).

Ostatecznie jednak, Sejm nie podzielił stanowiska Senatu i nie przyjął poprawek wniesionych przez tę Izbę. Poniżej udostępniamy materiał video z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odbyło się w dniu 4 sierpnia  (część posiedzenia, odnosząca się do uchwały Senatu zaczyna się od godz. 13:37) oraz sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Udostępniamy także materiał video z 98. posiedzeniu Sejmu, podczas którego poszczególne kluby sejmowe przedstawiały swoje stanowisko w sprawie uchwały (od godz. 16:38) oraz samo głosowanie, gdzie poprawki Senatu zostały odrzucone (od godz. 21:23)

4 sierpnia 2015 – posiedzenie sejmowej Komisji SPC
Sprawozdanie Komisji SPC
5 sierpnia 2015 – 98. posiedzenie Sejmu RP

Przebieg całości procesu legislacyjnego

Obecnie po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekaże ustawę do podpisu Prezydentowi RP.

* * * * *