Przemoc seksualna. Procedura postępowania.


20 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ofiaryprzemocyseksualnejW lipcu wprowadzona została nowa procedura postępowania Policji z osobą (również małoletnią), która doświadczyła przemocy seksualnej. Komendant Główny Policji wydał Wytyczne nr 1 w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowych i śledczych przez policjantów. Procedura opracowana przez fundację Feminoteka we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, poddana została procesowi szczegółowych konsultacji z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, w tym również Policji i Prokuratury Generalnej, oraz ekspertów reprezentujących sektor społeczny.

Po więcej informacji nt. samej Procedury, odsyłamy na stronę portalu Prawa Ofiar Przemocy Seksualnej, gdzie można zapoznać się m.in. z pełnym tekstem Procedury.

* * * * *

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów.


6 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

jedTW dniu 4 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Panem Borysem Budką. W trakcie rozmów poruszono m.in. tematy dotyczące wynagrodzeń kuratorów, ich awansów oraz współpracy kuratorów z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Poniżej udostępniamy komunikat Krajowej Rady Kuratorów z tego spotkania. Informacja o spotkaniu pojawiła się także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie dziękujemy Redakcji serwisu internetowego MS, za udostępnienie zdjęcia z tego spotkania.

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 sierpnia 2015 r.

* * * * *

Sejm odrzucił poprawki Senatu.


6 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPPodczas wczorajszego 98. posiedzenia, Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, a dotyczące zasad tworzenia sekretariatów dla zespołów kuratorskiej służby sądowej. Przypomnijmy, że po III czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 34093513), Sejm przyjął m.in. poprawkę zakładającą tworzenie obligatoryjnych sekretariatów dla zespołów kuratorskich niezależnie od liczby kuratorów wchodzących w skład zespołu. Następnie w dniu 09.07. już ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych została skierowana do Senatu (druk nr 976). Senat z kolei po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, podjął uchwałę, wprowadzającą do jej tekstu poprawkę, dotyczącą obligatoryjnych sekretariatów, lecz tylko dla zespołów kuratorskich, w których skład wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów (uchwała Senatu RP).

Ostatecznie jednak, Sejm nie podzielił stanowiska Senatu i nie przyjął poprawek wniesionych przez tę Izbę. Poniżej udostępniamy materiał video z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odbyło się w dniu 4 sierpnia  (część posiedzenia, odnosząca się do uchwały Senatu zaczyna się od godz. 13:37) oraz sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Udostępniamy także materiał video z 98. posiedzeniu Sejmu, podczas którego poszczególne kluby sejmowe przedstawiały swoje stanowisko w sprawie uchwały (od godz. 16:38) oraz samo głosowanie, gdzie poprawki Senatu zostały odrzucone (od godz. 21:23)

4 sierpnia 2015 – posiedzenie sejmowej Komisji SPC
Sprawozdanie Komisji SPC
5 sierpnia 2015 – 98. posiedzenie Sejmu RP

Przebieg całości procesu legislacyjnego

Obecnie po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekaże ustawę do podpisu Prezydentowi RP.

* * * * *

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów w TVP INFO.


6 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

jedT„Minęła dwudziesta”, to program emitowany przez telewizję TVP INFO, w którym przedstawiane są najważniejsze informacje dnia w godzinnym podsumowaniu. Jednym z tematów dnia, który przedstawiony został w programie w dniu 4 sierpnia, było zdarzenie ze Świdnicy, gdzie dwuletni chłopiec, ubrany jedynie w śpioszki, sam spacerował nocą po ulicach miasta. Do studia, jako gość programu został zaproszony m.in. przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk. Zapraszamy do obejrzenia materiału z tego wydania programu, udostępnionego na stronie Telewizji Polskiej.

Minęła Dwudziesta – wydanie z dnia 4 sierpnia 2015

* * * * *

Ostatnie pożegnanie…


3 sierpnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

jedT

 

W samo południe w dniu 1 sierpnia miało miejsce Ostanie Pożegnanie dr. Tadeusza Jedynaka, Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, który spoczął na Starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha. Poniżej zamieszczamy list Ministra Sprawiedliwości, skierowany do małżonki Zmarłego.

 

List Ministra Sprawiedliwości

* * * * *