Kasacja od wyroków oddalających pozwy o waloryzację wynagrodzenia


18 lipca 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Kwestia zaległych waloryzacji wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych wzbudza duże zainteresowanie środowiska. Niestety napływające informacje wskazują, że powództwa te są przez sądy oddalane. W większości przypadków, kwota roszczeń należnych z tytułu nieprzeprowadzonych waloryzacji wynagrodzenia jest na tyle wysoka, że od orzeczeń sądu drugiej instancji przysługuje kasacja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Krajowa Rada Kuratorów podjęła  rozmowy na temat opracowania wzorca kasacji w tej sprawie. Zadania tego podjęła się Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy w Warszawie, która posiada już doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach, gdyż opracowywała wcześniej wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie waloryzacji wynagrodzeń sędziów na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

W spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prawnej Pietrzak Sidor & Wspólnicy wzięli udział: Renata Cieszko- Sekretarz KRK, Dariusz Rumiński- delegat KRK Okręgu Warszawa- Praga, Andrzej Martuszewicz-  Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji Probare oraz Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego KRK. Poczynione zostały wówczas ustalenia dotyczące warunków finansowych tego przedsięwzięcia.

Ponieważ Krajowa Rada Kuratorów nie posiada środków własnych, ZATEM ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO WSZYSTKICH ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH W POLSCE O UDZIELENIE WSPARCIA DLA TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (szczegóły w Apelu poniżej).

Apel o środki na kasację

* * * * *