Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


15 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPTrwają dalsze pracę nad nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych w zakresie art. 41 i innych. Podczas pierwszego dnia 96. posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lipca odbyło się II czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 34093513). W związku z wniesieniem poprawki do projektu przez posłankę Iwonę Arent, projekt skierowano ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Poniżej udostępniamy materiał video z tego posiedzenia Sejmu (część posiedzenia, odnosząca się do projektu zaczyna się od godz. 18:36) oraz stenogram (strony 46-52).

7 lipca 2015 – 96 posiedzenie Sejmu VII kadencji
stenogram

Posiedzenie komisji SPC w celu rozpatrzenia zgłoszonej poprawki odbyło się następnego dnia, tj. 8 lipca. Poprawkę przyjęto głosami 8 do 6. W posiedzeniu komisji udział wzięli przewodniczący KRK- Henryk Pawlaczyk (wypowiedź od godz. 10:18), przewodniczący Komisji Legislacyjno-prawnej KRK- Tomasz Krzymiński oraz Andrzej Martuszewicz- prezes Fundacji PROBARE i ekspert KRK.

8 lipca 2015 – posiedzenie komisji SPC
dodatkowe sprawozdanie komisji – druk nr 3513-A

W trzecim dniu 96. posiedzenia Sejmu odbyło się III czytanie projektu ustawy, po którym odbyły się dwa głosowania. Pierwsze głosowanie dotyczyło przyjęcia poprawki do projektu, zgłoszonej przez posłankę Iwonę Arent w pierwszym dniu 96. posiedzenia Sejmu, a dotyczącej tworzenia obligatoryjnych sekretariatów dla zespołów kuratorskich niezależnie od liczby kuratorów wchodzących w skład zespołu. Sejm poprawkę przyjął, a z wynikiem tego głosowania można zapoznać się tutaj. W drugim głosowaniu Sejm już przeważającą liczbą głosów przyjął całość projektu ustawy: wynik głosowania. Poniżej wideo z wypowiedziami przed głosowaniami (od godz. 9:37) oraz stenogram z posiedzenia Sejmu (od strony 238).

9 lipca 2015 – 96. posiedzenie Sejmu VII kadencji
stenogram

W tym samym dniu (09.07.) już ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych została skierowana do Senatu (druk nr 976). Rozpatrzenie przekazanej ustawy zaplanowano na 15 lipca podczas posiedzenia senackiej komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

pismo Krajowej Rady Kuratorów
opracowanie DWOiP: Liczebność i obsługa biurowa ZKSS

Przebieg całości procesu legislacyjnego

* * * * *