Otwarcie strony internetowej: www.przemoc.gov.pl


14 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ofiaryprzemocyseksualnejW dniu 13 lipca uruchomiona została strona internetowa www.przemoc.gov.pl, która ma na celu przedstawienie w sposób jasny, przejrzysty i przystępny dla każdego, wszechstronnych informacji na temat przemocy seksualnej. Z informacji zawartej na stronie możemy się dowiedzieć, że powstała ona w ramach projektu „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w partnerstwie z Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Z kolei celem nadrzędnym projektu jest poprawa obecnego systemu dostarczania informacji i obsługi ofiar przestępstw seksualnych przez policję, sąd i prokuraturę.

Na stronie dostępna jest m.in. broszura informacyjna pt. Przemoc seksualna wobec dzieci.

* * * * *