Kondolencje.


31 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kondolencje2

więcej

* * * * *

Zmarł dr Tadeusz Jedynak…


29 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |


więcej

* * * * *

Kasacja od wyroków oddalających pozwy o waloryzację wynagrodzenia


18 lipca 2015 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Kwestia zaległych waloryzacji wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych wzbudza duże zainteresowanie środowiska. Niestety napływające informacje wskazują, że powództwa te są przez sądy oddalane. W większości przypadków, kwota roszczeń należnych z tytułu nieprzeprowadzonych waloryzacji wynagrodzenia jest na tyle wysoka, że od orzeczeń sądu drugiej instancji przysługuje kasacja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Krajowa Rada Kuratorów podjęła  rozmowy na temat opracowania wzorca kasacji w tej sprawie. Zadania tego podjęła się Kancelaria Prawna Pietrzak Sidor & Wspólnicy w Warszawie, która posiada już doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach, gdyż opracowywała wcześniej wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie waloryzacji wynagrodzeń sędziów na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

W spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prawnej Pietrzak Sidor & Wspólnicy wzięli udział: Renata Cieszko- Sekretarz KRK, Dariusz Rumiński- delegat KRK Okręgu Warszawa- Praga, Andrzej Martuszewicz-  Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji Probare oraz Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego KRK. Poczynione zostały wówczas ustalenia dotyczące warunków finansowych tego przedsięwzięcia.

Ponieważ Krajowa Rada Kuratorów nie posiada środków własnych, ZATEM ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO WSZYSTKICH ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH W POLSCE O UDZIELENIE WSPARCIA DLA TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (szczegóły w Apelu poniżej).

Apel o środki na kasację

* * * * *

Srebrny medal Ministra Sprawiedliwości dla kuratora Tadeusza Jedynaka.


16 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

srebrny_medalMinister Sprawiedliwości Borys Budka przyznał dr. Tadeuszowi Jedynakowi- Kuratorowi Okręgowemu w Sądzie Okręgowym w Słupsku Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za wieloletnią pracę i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Uroczystość wręczenia medalu na ręce Pani Ilony Jedynak– żony odznaczonego odbyła się 15 lipca 2015 roku. Medal przekazały, w imieniu Ministra Sprawiedliwości- Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń, Jolanta Zagajewska i pani Ewelina Wojtera, główny specjalista w Wydziale Kurateli. W uroczystości brali udział także Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, Dariusz Ziniewicz, Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz oraz Zastępca Kuratora Okręgowego, Krzysztof Gierszyński. Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

* * * * *

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


15 lipca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPTrwają dalsze pracę nad nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych w zakresie art. 41 i innych. Podczas pierwszego dnia 96. posiedzenia Sejmu RP w dniu 7 lipca odbyło się II czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 34093513). W związku z wniesieniem poprawki do projektu przez posłankę Iwonę Arent, projekt skierowano ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Poniżej udostępniamy materiał video z tego posiedzenia Sejmu (część posiedzenia, odnosząca się do projektu zaczyna się od godz. 18:36) oraz stenogram (strony 46-52).

7 lipca 2015 – 96 posiedzenie Sejmu VII kadencji
stenogram

więcej

* * * * *

Następna strona »