Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych


16 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

uks_41Posłanki i posłowie z Podkomisji Nadzwyczajnej, ukonstytuowanej w dniu 10 czerwca podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, po rozpatrzeniu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 3409), przedstawili sprawozdanie o tym projekcie ustawy, z którym można zapoznać się poniżej.

W projekcie ustawy oprócz dotychczas proponowanych zmian w zakresie art. 41, dodano także art. 40a, regulujący tryb i zasady powoływania zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

 

Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej

* * * * *

Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych.


15 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

stres_praca

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów ponowiło apel do Delegatek i Delegatów o uczestnictwo zawodowych kuratorów sądowych w projekcie badawczym dotyczącym stresu zawodowego, realizowanym przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca oraz o rozpowszechnienie apelu wśród zawodowych kuratorów sądowych.

Badanie powadzone pn. Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca w partnerstwie z MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa jest współfinansowane ze środków Funduszy EOG pozyskanych w formie dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Informacja o projekcie

Platforma badawcza

powtórny apel Prezydium KRK

* * * * *

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43c § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.


12 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 773 zostało ogłoszone w dniu 10 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku, a potrzeba jego wydania wyniknęła z nowelizacji k.k.w. przeprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadza kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z systemem dozoru elektronicznego, a skutkiem wejścia jej w życie jest m.in. to, że obowiązująca jeszcze ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego utraci swoją moc w pierwszym dniu lipca br.

* * * * *

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


11 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SPC_VIW środę 10 czerwca, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka miało miejsce pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych – druk sejmowy nr 3409. Projekt uzasadniał poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Chmielewski, a Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował sekretarz stanu Jerzy Kozdroń. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej w osobach zastępcy przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów- Grzegorza Kozery, który w krótkiej wypowiedzi, zaprezentował stanowisko KRK, przewodniczącego komisji legislacyjno-prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego oraz eksperta KRK i prezesa Fundacji PROBARE- Andrzeja Martuszewicza.

Prezydium Komisji ostatecznie zdecydowało o skierowaniu prac nad projektem do powołanej na tę okoliczność podkomisji, aby w ten sposób umożliwić precyzyjną i merytoryczną pracę nad tą nowelizacją. Poniżej udostępniamy link do zapisu video z posiedzenia Komisji, do zapoznania z którym zachęcamy szczególnie we fragmencie od godz. 15:27.

posiedzenie sejmowej komisji SPC z dnia 10 czerwca 2015

* * * * *

Stres w pracy kuratora sądowego.


8 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Literatura,Niezbędnik |

Łukasz_Wirkus_PLAKAT

Oficyna Wydawnicza „Impuls” proponuje najnowszą książkę Łukasza Wirkusa- Stres w pracy kuratora sądowego, nie będąca niczym innym, jak próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy.

Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. Monografia porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej.

POLECAMY -> Łukasz Wirkus- Stres w pracy kuratora sądowego

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »