Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


24 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPKomisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 3409) na posiedzeniach w dniach 10 i 22 czerwca 2015 r., wniosła do Sejmu RP powyższy projekt ustawy, w celu jego uchwalenia. Ostatecznie w projekcie oprócz dotychczas proponowanych zmian w zakresie art. 41, dodano także art. 40a, regulujący tryb i zasady powoływania zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz zaproponowano zmianę w art. 42, dotyczącą zasad tworzenia sekretariatu zespołu.

W posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy, udział wzięli panowie Henryk Pawlaczyk- Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego KRK, Tomasz Krzymiński- Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i Andrzej Martuszewicz- Prezes Fundacji „Probare”, Ekspert KRK.

Poniżej zapis video z posiedzenia (od godz. 19:23 zapisu) oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2015 r.

posiedzenie Komisji SPC
sprawozdanie Komisji SPC

* * * * *