Przemoc ekonomiczna w związkach – diagnoza zjawiska…


22 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

rownosc_plciFundacja Instytut Spraw Publicznych wydała raport zawierający wyniki pierwszych w Polsce kompleksowych badań poświęconych wyłącznie zjawisku przemocy ekonomicznej, a także rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce. Opracowanie to, pn. Przemoc ekonomiczna w związkach- diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu, powstało w ramach projektu „Economic Violence– diagnosis of the problem and a discussion on countermeasures, part 2”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Heinricha Bölla. Całość z kolei została zrealizowana z inicjatywy instytucji „Obserwatorium Równości Płci”, w ramach której Instytut Spraw Publicznych kontynuuje dotychczasowe działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

– Przemoc ekonomiczna w związkach –

* * * * *