Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pouczenia związanego z dozorem elektronicznym.


19 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 847 zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43k § 8 Kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku doręczania skazanemu pouczenia na piśmie ma za zadanie wzmocnić ochronę praw skazanego w porównaniu do obecnego jeszcze stanu prawnego. Nowa regulacja z art. 43k k.k.w., zastąpi z dniem 1 lipca 2015 roku, dotychczasowe rozwiązanie, stosowane na gruncie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, gdzie do odpowiedniego pouczenia skazanego zobowiązany był sąd penitencjarny.

* * * * *