Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych


16 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

uks_41Posłanki i posłowie z Podkomisji Nadzwyczajnej, ukonstytuowanej w dniu 10 czerwca podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, po rozpatrzeniu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 3409), przedstawili sprawozdanie o tym projekcie ustawy, z którym można zapoznać się poniżej.

W projekcie ustawy oprócz dotychczas proponowanych zmian w zakresie art. 41, dodano także art. 40a, regulujący tryb i zasady powoływania zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

 

Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej

* * * * *