Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43c § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.


12 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 773 zostało ogłoszone w dniu 10 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku, a potrzeba jego wydania wyniknęła z nowelizacji k.k.w. przeprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadza kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z systemem dozoru elektronicznego, a skutkiem wejścia jej w życie jest m.in. to, że obowiązująca jeszcze ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego utraci swoją moc w pierwszym dniu lipca br.

* * * * *