Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


7 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPDo Sejmu RP w dniu 15 maja br. wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych – druk sejmowy nr 3409. Przypomnijmy, że w dniu 14 maja, Sejmowa Komisja Ustawodawcza podjęła inicjatywę ustawodawczą, dotyczącą nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych w zakresie art. 41 ust. 1 pkt. 1, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 2/14. Pierwsze czytanie tegoż już komisyjnego projektu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Uzasadniał będzie poseł Stanisław Chmielewski, były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

* * * * *