Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


24 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPKomisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 3409) na posiedzeniach w dniach 10 i 22 czerwca 2015 r., wniosła do Sejmu RP powyższy projekt ustawy, w celu jego uchwalenia. Ostatecznie w projekcie oprócz dotychczas proponowanych zmian w zakresie art. 41, dodano także art. 40a, regulujący tryb i zasady powoływania zastępcy kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz zaproponowano zmianę w art. 42, dotyczącą zasad tworzenia sekretariatu zespołu.

W posiedzeniu Komisji w dniu 22 czerwca, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy, udział wzięli panowie Henryk Pawlaczyk- Przewodniczący KRK, Grzegorz Kozera- Zastępca Przewodniczącego KRK, Tomasz Krzymiński- Przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i Andrzej Martuszewicz- Prezes Fundacji „Probare”, Ekspert KRK.

Poniżej zapis video z posiedzenia (od godz. 19:23 zapisu) oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2015 r.

posiedzenie Komisji SPC
sprawozdanie Komisji SPC

* * * * *

Przemoc ekonomiczna w związkach – diagnoza zjawiska…


22 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

rownosc_plciFundacja Instytut Spraw Publicznych wydała raport zawierający wyniki pierwszych w Polsce kompleksowych badań poświęconych wyłącznie zjawisku przemocy ekonomicznej, a także rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce. Opracowanie to, pn. Przemoc ekonomiczna w związkach- diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu, powstało w ramach projektu „Economic Violence– diagnosis of the problem and a discussion on countermeasures, part 2”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Heinricha Bölla. Całość z kolei została zrealizowana z inicjatywy instytucji „Obserwatorium Równości Płci”, w ramach której Instytut Spraw Publicznych kontynuuje dotychczasowe działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

– Przemoc ekonomiczna w związkach –

* * * * *

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pouczenia związanego z dozorem elektronicznym.


19 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 847 zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43k § 8 Kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku doręczania skazanemu pouczenia na piśmie ma za zadanie wzmocnić ochronę praw skazanego w porównaniu do obecnego jeszcze stanu prawnego. Nowa regulacja z art. 43k k.k.w., zastąpi z dniem 1 lipca 2015 roku, dotychczasowe rozwiązanie, stosowane na gruncie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, gdzie do odpowiedniego pouczenia skazanego zobowiązany był sąd penitencjarny.

* * * * *

Ogólnopolska akcja protestacyjna.


17 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

plakat_protest

stanowisko Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

pismo KRK – poparcie akcji

pismo do Ministra Sprawiedliwości

* * * * *

Lęborskie Wydarzenia – Międzynarodowa Konferencja oraz IX Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski.


16 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

wsks_konferencja

Na prośbę organizatorów poniżej udostępniamy informacje o zbliżających się lęborskich wydarzeniach. W dniu 3 lipca 2015 r. planowana jest Międzynarodowa Konferencja- Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych, natomiast dzień później, bo 4 lipca odbędzie się IX Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski..

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w powyższych wydarzeniach.

Lębork 2015 – informacja organizatorów
Lębork 2015 – II Komitety

* * * * *

Następna strona »