Konferencja „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym”.


27 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SONY DSCW dniu 17 kwietnia 2015r. w sali im. Sędziego Mirosława Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym”, której organizatorami byli Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Przedsięwzięcie to spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, co licznie potwierdzili uczestnicy.

W wydarzeniu udział wzięły 163 osoby- głównie sędziowie i kuratorzy pionów rodzinnych zarówno z okręgu wrocławskiego, jak i z pozostałych sądów podlegających apelacji wrocławskiej. Ponadto swoją obecnością zaszczycili zaproszeni przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, reprezentowanego przez Sędzię Agnieszkę Rękas, Krajowej Rady Kuratorów, reprezentowanej przez wiceprzewodniczącego Grzegorza Kozerę, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kurator Okręgowy Mirosław Nawrocki SONY DSC SONY DSC

SONY DSC  SONY DSC

SONY DSC SONY DSC

.

Konferencja-relacja DSKS FRONTIS

* * * * *