Posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej.


10 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

posiedzenie_komisjiW dniu 09.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej (UST), podczas którego jednym z punktów było podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o kuratorach sądowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 2/14, zmierzającej do wprowadzenia zmian w art. 41 w zakresie obowiązków kierownika ZKSS. W posiedzeniu udział m.in. wzięli: przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk i zastępca przew. KRK Grzegorz Kozera, przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK Tomasz Krzymiński oraz ekspert KRK Andrzej Martuszewicz. W zastępstwie posła Borysa Budki, referował poseł Stanisław Chmielewski, a Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali Krzysztof Mycka i Igor Sadowski.

Poniżej udostępniamy link do zapisu video z posiedzenia Komisji, do zapoznania z którym zachęcamy szczególnie we fragmencie do godz. 12:00 oraz projekt ustawy z dnia 02.04.2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Komisja Ustawodawcza – posiedzenie z dnia 09.04.2015 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej w powyższym przedmiocie, odbyło się 18 marca, a na posiedzeniu tym obecny był ekspert KRK Andrzej Martuszewicz. Poniżej udostępniamy zapis video z tego pierwszego posiedzenia Komisji Ustawodawczej i zachęcamy do obejrzenia fragmentu od godz. 13:28.

Komisja Ustawodawcza – posiedzenie z dnia 18.03.2015 r.

* * * * *