Konferencja pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości.


7 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konferencja_kurator_cieszyn

W dniu 23 kwietnia 2015 r. od godz. 9.30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości. Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:


– rola kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w sądownictwie powszechnym
– opis różnorodności i szerokiego spektrum działań kuratorskich
– charakterystyka systemu pracy kuratora z rodziną jako koordynatora różnych służb pracujących na rzecz małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin
– wskazanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu zwalczanie zjawisk społecznie patologicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia 2015 r. na adresy e-mail: dr Dorota Prysak: prysakd@op.pl, dr Łukasz Kwadrans: lukaszkwadrans@poczta.fm.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

PROGRAM

* * * * *