Konferencja „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym”.


27 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SONY DSCW dniu 17 kwietnia 2015r. w sali im. Sędziego Mirosława Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się Konferencja pt. „Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym”, której organizatorami byli Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Przedsięwzięcie to spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, co licznie potwierdzili uczestnicy.

więcej

* * * * *

Posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej.


10 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

posiedzenie_komisjiW dniu 09.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej (UST), podczas którego jednym z punktów było podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o kuratorach sądowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 2/14, zmierzającej do wprowadzenia zmian w art. 41 w zakresie obowiązków kierownika ZKSS. W posiedzeniu udział m.in. wzięli: przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk i zastępca przew. KRK Grzegorz Kozera, przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK Tomasz Krzymiński oraz ekspert KRK Andrzej Martuszewicz. W zastępstwie posła Borysa Budki, referował poseł Stanisław Chmielewski, a Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali Krzysztof Mycka i Igor Sadowski.

Poniżej udostępniamy link do zapisu video z posiedzenia Komisji, do zapoznania z którym zachęcamy szczególnie we fragmencie do godz. 12:00 oraz projekt ustawy z dnia 02.04.2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Komisja Ustawodawcza – posiedzenie z dnia 09.04.2015 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

więcej

* * * * *

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE Z DNIA 16 MARCA 2015 R.


9 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Na zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie, które odbyło się w dniu 16 marca 2015 r., Sędziowie podjęli uchwałę w przedmiocie podwyższenia płac sekretarzy sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych, której treść przedstawiamy poniżej.

Uchwała z dnia 16.03.2015 r.

* * * * *

Konferencja pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości.


7 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konferencja_kurator_cieszyn

W dniu 23 kwietnia 2015 r. od godz. 9.30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości. Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:


– rola kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w sądownictwie powszechnym
– opis różnorodności i szerokiego spektrum działań kuratorskich
– charakterystyka systemu pracy kuratora z rodziną jako koordynatora różnych służb pracujących na rzecz małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin
– wskazanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu zwalczanie zjawisk społecznie patologicznych.

więcej

* * * * *

Radosnych Świąt…


2 kwietnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

wielkanoc_krk2015

więcej

* * * * *