Waloryzacja wynagrodzenia za pracę. Uzasadnienie.


27 lutego 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TK_pic

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego dostępne jest już uzasadnienie do postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o sygn. akt P 44/13. Umarzając postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku Trybunał Konstytucyjny zwrócił jednak uwagę, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur oraz kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

* * * * *