Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


3 lutego 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL-uks

W dniu 02.02.2015 r. został przedłożony do Komitetu Stałego Rady Ministrów ministerialny projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 23.01.2015 r., tj. po uwzględnieniu części uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych przez Rządowe Centrum Legislacji. Z kolei wszystkie te uwagi, które nie zostały uwzględnione, zawarto w protokole rozbieżności, stanowiącym załącznik do projektu założeń.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 23.01.2015.

* * * * *