Nowelizacja Kodeksu karnego oraz innych ustaw.


3 lutego 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekTrwają dalsze prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, zainicjowane projektami rządowym, poselskim i senackim ustawy: druk nr 2393druk nr 241druk nr 2024 i druk nr 2267. W dniu 15 stycznia 2015 roku po III czytaniu, Sejm RP na 84. posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do Senatu RP, celem dalszego procedowania, stosownie do art. 52 regulaminu Sejmu. Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i do Komisji Ustawodawczej. Wspólne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 28 i 29 stycznia 2015 r.

W pracach ww. Komisji udział wzięli przedstawiciele środowiska kuratorskiego, m.in. przewodniczący KRK- Henryk Pawlaczyk i ekspert KRK Andrzej Martuszewicz. Komisje zaproponowały  łącznie 62 poprawki do ustawy przekazanej przez Sejm RP i w dniu 29. stycznia wniesiony został do Senatu RP projekt uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, celem jego uchwalenia. Projekt zostanie poddany pod głosowanie podczas 70. posiedzenia Senatu RP w dniu 05.02.2015 r.

Poniżej udostępniamy odnośniki do zapisu wideo z przebiegu posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej z dnia 29.01.2015 r., z udziałem przedstawicieli naszego zawodowego środowiska. Wystąpienia przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka zaczynają się od ok. godz. 8:45 w pierwszej części materiału i od ok. godz. 13:10 w drugiej części.

-> część I
-> część II

* * * * *