Nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw.


30 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekW dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, a to w wyniku przygotowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241); poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 2024); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267).

W pracach tych aktywny udział biorą kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka.

Ostatni raz o udziale przedstawicieli środowiska kuratorskiego w pracach nad nowelizacją ww. ustaw informowaliśmy komunikatem z dnia 26 czerwca br. przy okazji posiedzenia w dniu 24 czerwca Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego (czytaj). Od tego czasu nasi przedstawiciele uczestniczyli w następujących posiedzeniach:

– w dniu 3 lipca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego; zapis wideo posiedzenia -> tutaj, a tam wypowiedzi kuratorów sądowych z przerwami: od godz. 12:44:22 do godz. 12:47:12 oraz od 12:56:42 do 13:13:42, a także od 15:04:30; podczas tego posiedzenia m.in. zrezygnowano z możliwości ustanawiania obowiązków probacyjnych przy orzeczonej karze grzywny.

– w dniu 9 lipca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego; zapis wideo posiedzenia -> tutaj, a tam wypowiedzi kuratorów sądowych: od godz. 16:37:18 oraz od godz. 17:17:54 z przerwami do godz. 17:27:20.

– w dniu 10 lipca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego; zachęcamy do zapoznania się z całym zapisem wideo z posiedzenia Podkomisji -> tutaj;  wypowiedzi kuratorów sądowych: od godz. 16:39:46 z przerwami do godz. 17:08:57; podczas tego posiedzenia przyjęto poprawkę wykreślającą dozór kuratora sądowego, jako jeden ze środków zabezpieczających.

– w dniu 22 lipca w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego; zapis wideo posiedzenia -> tutaj; 

– w dniu 27 listopada w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach (NKK); zapis wideo posiedzenia -> tutaj, a tam wypowiedzi kuratorów sądowych: od godz. 19:20:04 z przerwami do godz. 19:33:22.

 

* * * * *