Posiedzenie Sejmowej Komisji SPC i zmiany w zakresie czynności Kierownictwa MS.


19 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SPCSejm RPW dniu 27 listopada br. (czwartek) o godz. 11:30 planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przedstawiona zostanie przez Ministra Sprawiedliwości informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.

Ponadto w dniu 13 listopada 2014 r. Minister Sprawiedliwości wydał Zarządzenie nr 183/14/BM zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2014 r., poz. 167). W wyniku tych zmian nadzór nad działalnością kuratorów sądowych przekazany został obecnemu Sekretarzowi Stanu, panu Jerzemu Kozdroniowi (§ 2 ust. 1 pkt 15 zarządzenia).

Tekst ujednolicony Zarządzenie nr 138/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r.

* * * * *